Honeyfea’s Blog

10 kiat yang mencerminkan perilaku Islami :
1. Ilmu
2. zikir —> orang yang selalu mengingat Allah
3. pengabdian
4. CInta
5. kemuliaan (memuliakan diri sendiri dan orang lain)
6. Pasrah dan patuh
7. Teratur dan disiplin
8. Infak dan berbagi
9. menyimpan rahasia
10 mengajak dan mengajarkan kebaikan

5 kiat pengabdian :
– meningkatkan keimanan –> jika iman sedang baik tingkat memberi akan lebih banyak dari pada keinginan untuk menerima
– menepis sifat egois
– kebaikan akan berbuah yang sama
Hadist nabi : berbaktilah kepada kedua orang tua mu maka anak2 mu akan berbakti kepadamu
– yang tinggal adalah apa yang kita keluarkan –> apa yang kita keluarkan / harta untuk kebaikan maka itu yang akan menjadi bekal kita di akherat
– kumpulkan apa yang bisa kita berikan untuk orang lain.

ayat pengukur cinta surat At Taubah ayat 24 :
Katakanlah: “jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNYA dan dari berjihad di jalan NYA, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Cinta ada 3 :
1. cinta misi –> yang paling mulia
ex : orang tua kepada anaknya, rasul kepada umatnya, guru
kepada muridnya
2. cinta jiwa
ex : anak muda, suami istri
prosesnya :
kenal–> simpati —> rindu —> curhat —> cinta —> mengabdi
3. cinta kemaslahatan —> cinta karena kepentingan
ex : operataor telepon, resepsionis, karyawan

kemuliakan –> mampu memuliakan diri sendiri dan orang lain
tipikal manusia :
– pelit buat diri sendiri dan orang lain
– pelit buat diri sendiri , royal pada orang lain
– royal buat diri sendiri, pelit pada orang lain
– royal buat diri sendiri dan orang lain

kajian tanggal 300609 by ustz Fathiyah

Advertisements

10 Pesan yang tercantum di hadist Arba’in yang ke 24 adalah :
1. Diharamkan ke zaliman
Zalim itu adalah menempat sesuatu tidak pada tempatnya, lawan nya adil
zalim ada 2 : – zalim terhadap diri sendiri
– zalim terhadap orang lain
2. Allah yang memberi hidayah
Cara menggapai hidayah :
* silaturahmi
– umum –> kepada orang2 yang tidak mempunyai hubungan darah
– khusus –> kepada orang2 yang mempunyai hubungan darah
hadist rasulullah : barang siapa yang menjalin silaturrahmi maka rejeki nya akan berkah dan dipanjangkan umurnya.
Tingkatan silaturrahmi :
– washil : orang yang suka menjalin silaturrahmi
– mukafi : sekadar membalas
– tothi’ : pemutus silaturahmi
* sembunyikan musibah
* memperbanyak syukur — > ucapkan
* memperbanyak sedeqah
3. Allah yang memberikan rejeki / makanan
Allah akan memberi makan kita jika kita telah memberi makan orang lain.
4. Allah yang memberikan pakaian
5. Allah yang memberikan ampunan
6. Allah yang memberikan mudhorat dan manfaat
7. Tidak ada yang bisa mengurangi kekuasaan Allah, walau tak ada satu orang pun yang beriman
8. Tidak ada yang bisa menambah kekuasaan Allah, walaupun semua orang di dunia ini beriman
9. Allah yang mengabulkan semua permintaan
10. Allah yang membalasa semua amal perbuatan kita.

Dampak negatif dari dosa :
– pelupa
– jiwa yang gersang
– sulitnya rezeki
– hati yang gelap
kajian tanggal 090609 & 160609 by ustz fathiyah

Solusi terhadap masalah adalah :
1. Shalat Tahajjud / shalat malam
2. Bersabar dengan apa ang mereka ungkapkan
3. Tinggalkan dengan cara yang baik
4. Serahkan semua kejahatan mereka kepada Allah
Yang di lakukan oleh Allah :
@ orang berbuat dosa akan di belenggu dan dimasukkan kedalam neraka
@ makan yang menyumbat di kerongkongan
@ Azab yang pedih di neraka
Menurut Ibnu Zauji cara menghadai masalah :
1. redha
2. sabar
3. dihadapi

kajian tanggal 260509 by Ustz Fathiyah

QS Adh Dhuha (93) ayat 1-11 :
Demi waktu sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi (gelap). Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan). Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenan2. Dan terhadap orang yang minta2, janganlah kamu menghardiknya. Dab terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.

Shalat-shalat sunah ada 2 yaitu :
1. shalat sunah rawatib yaitu shalat yang mengiringi shalat wajib, ada 2 yaitu :
a. sunah Mua’kad :
– 2 raka’at sebelum subuh
– 2 raka’at sebelum zuhur
– 2 raka’at setelah zuhur
– 2 raka’at setelah maghrib
– 2 raka’at setelah isya
b. tidak mua’kad : (sunah biasa)
– 2 raka’at sebelum ashar
– 2 raka’at sebelum maghrib
– 2 raka’at sebelum isya
2. shalat sunah Nawafil ada 2 :
a. Mua’kad : tahajjud, witir, shalat gerhana
b. tidak mua’kad :
– dhuha
– hajat
– istikharah
– istisqa : shalat minta hujan
– tasbih
– taubat
– sunah wudhu
– tahyatul masjid

kajian tanggal 190509 by ustz Fathiyah

QS Al Ma’arij (70) ayat 19 – 27 :
Sesungguh nya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila iya di tempa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).

Sunah-sunah shalat adalah : aktifitas shalat yang hukumnya sunah ada 16 macam yaitu :
1. melafaskan niat
2. meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap)
3. mengangkat tangan saat rukuk, bangun dari rukuk, ketika raka’at ketiga
4. membaca do’a iftitah
5. membaca ta’awuz di raka’at pertama (ketika membaca alfatihah)
6. membaca amin
7. membaca surat / ayat, disunahkan ketika shalat subuh untuk membaca surat yang paling panjang.
8. zikir / bacaan rukuk
9. zikir / bacaan i’tidal
10. zikir / bacaan sujud
11. zikir / bacaan duduk antara dua sujud
12. duduk tawaruk (spt duduk antar dua sujud)
13. duduk iftirash (spt duduk tasyawud akhir)
14. shalawat kepada nabi Ibrahim (tasyawud akhir)
15. membaca doa saat tasyawud akhir
16. salam kekiri.

QS Al-Mu’minuun (23) ayat 1-11 :
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak mereka yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat2 (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang2 yang memelihara sembahyanya. Mereka itulah orang2 yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Yang membatalkan shalat yaitu :
1. berkaitan dengan hal2 yang membatalkan wudhu :
– keluar sesuatu dari dubur dan qubul
– tertidur dalam kondisi tidak bersila
– bersentuhan telapak tangan dengan kemaluan
2. berbicara
3. makan
4. minum
5. tertawa

kajian tanggal 05 dan 12 Mei 2009 by Ustz Fathiyah.

URGENSI SHALAT :
* Syarat wajib shalat adalah :
1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Sadar

* Syarat sah shalat adalah :
1. Masuk waktu
2. Menutup aurat, untuk wanita aurat didalam dan diluar adalah sama yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
3. Suci badan, pakaian dan tempat solat dari najis
4. menghadap kiblat, kalau dalam kondisi normal. Jika dalam perjalan boleh kearah mana saja
5. Suci dari hadas kecil dan hadas besar.

Najis itu ada 3 :
– ringan : pipis bayi laki2 yang baru minum ASI saja
– sedang : BAK, BAB, keputihan, madi, mazi
– Berat : air liur anjing

Al Mudatsir aat 38-48 : ” tiap2 orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,kecuali golongan kanan,berada dalam syurga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang2 yang berdosa. “Apakah yang memasukkan kamu kedalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab:”Kami dahulu tidak termasuk orang2 yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang2 yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian.” Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa’at dari orang2 yang memberikan syafa’at.

* Rukun Shalat :
1. Niat, didalam hati.
2. takbiratul ihram yaitu : takbir yang mengharamkan semua aktifitas, spt : makan, minum, berbicara, tertawa dll
3. berdiri jika mampu
4. membaca Alfatehah : tidak sah salat seseorang tanpa membaca alfatehah, jika shalat sendiri.
5. Ruku’ : punggungnya harus rata
6. i’tidal
7. sujud
8. duduk antara 2 sujud
9. duduk tasyawud akhir
10. membaca tasyawud akhir
11. membaca shalawat kepada nabi
12. salam ke kanan
13. tertib –> teratur
sujud sahwi dilakukan :
– ketika meninggalkan tasyawud awal
– jika bingung jumlah rakaat –> ambil yang sedikit rakaatnya
cara : sujud, duduk antara 2 sujud, sujud akhir dan kemudian salam.

kajian tanggal 210409 dan 280409 by ustz Fathiyah

@ Sabar itu adalah pelita / cahaya

Sabar itu seperti empedu, sakit ketika merasakannya, tapi hasil yang di peroleh lebih manis dari pada madu.

Sabar ada 3 :

 • sabar dalam menjalankan ibadah —- > wajib atau sunah
 • sabar dalam meninggalkan larangan Allah —- > haram atau makruh
 • sabar dalam menghadapi musibah

Musibah itu ada lima yaitu :

 • ketakutan
 • kelaparan
 • ekonomi
 • kematian
 • kekurangan buah2 an

@ AL-Qur’an adalah pedoman bagi Mu

Konsekwensinya :

 1. harus dekat dengan Al-Qur’an —> jika bacaan sudah bagus maka menjadi guru, jika bacaan kurang bagus berarti harus belajar
 2. memahami isi kandungannya
 3. menerima hukum-hukumnya
 4. membumikan Al-Qur’an

Al-Qur’an akan menjadi syafaat (penolong di akhirat) kepada orang2 yang membaca Al-Qur’an, Al-Qur’an itu menjadi obat bagi umat Islam dan menjadi racun bagi orang kafir.

kajian tanggal 140409 by ustz Fathiyah

Kalender

July 2018
M T W T F S S
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arsip koe

Kategori

Advertisements